לוכד נחשים 

ליאור דרזנר

050-4796319

השאר כאן הודעה ללוכד הנחשים

נחש ארסי,נחש לא ארסי,

         נחש תת ארסי

חשוב להישמר!!! בשטחים הפתוחים  קיים נחש ארסי, כמו כן יש נחש לא ארסי ונחש תת ארסי.

 •  ישנם 9 מינים של נחש ארסי:

 •  צפע ארצישראלי Vipera Palaestinae 

 • אפעה מגוון Echis Coloratus

 • שפיפון הנגב Pseudocerastes persicus

 •  עכן גדול Cerastes Gasperettii

 • עכן קטן Cerastes Vipera

 • עכן חרטומים Cerastes cerastes

 • צפע חרמון Vipera bornmulleri

 • שרף עין גדי Atractaspis engaddensis

 • פתן שחור Walterinnesia aegypti    

 • נחש לא ארסי

 • זעמן שחור (Coluber jugularis)

 • זעמן יפהפה (Coluber elegantissimus)

 • זעמן סינַי (Coluber sinai)

 • זעמן זיתני (Coluber rubriceps)

 • זעמן מזרחי (Coluber ravergieri)

 • זעמן מטבעות (Coluber nummifer)

 • זעמן אוכפים (Coluber rogersi)

 • זעמן דק (Coluber rhodorhachis)

 • מטבעון מדבר (Spalerosophis diadema)

 • נחש מים משובץ (Natrix tessellata)

 • נחש חולות (Lytorhynchus diadema)

 • שלוון כתמים (Eirenis coronella)

 • שלוון אזורים (Eirenis coronelloides)

 • שלוון קווים (Eirenis decemlineata)

 • שלוון טלוא ראש (Eirenis rothi)

 • שלוון קולר (Eirenis modesta)

 • שלוון שחור ראש (Rhynchocalamus melanocephalus)

 • חנק משריץ  (Eryx jaculus)

 • כרכן הקרינים (Elaphe quatuorlineata)

 • כרכן חלק (Elaphe hohenackeri taurica)

 • נחשיל מצוי ( Typhlops vermicula)

 • נחשיל חד ראש (Typhlops simoni)

 • נימון דק (Typhlops vermicularis) 

 • נחש תת ארסי

 • ארבע קו מצוי – (Psammophis schokari)

 • ארבע קו מצרי – (Psammophis aegyptius)

 • עין חתול חברבר – (Telescopus fallax)

 • עין חתול אפור – (Telescopus hoogstraali)

 • עין חתול אדמדם – (Telescopus dhara)

 • מחרוזן אוכפים (Micrelaps czernovi)

 • מחרוזן הטבעות (Micrelaps muelleri

 • נחש כיפה  (Macroprotodon cucullatus)

 • תלום קשקשים מצוי  (Malpolon insignitus)

 • תלום קשקשים מדברי (Rhagerhis moilensis)

לכידת נחש צפע- נחש ארסי נפוץ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now