top of page

שומרים על הטבע ועל הנחשים

לוכדי הנחשים בישראל מחוייבים על פי חוק להיות בעלי היתר לכידת נחשים בתוקף מרשות הטבע והגנים!

 

על אף הפחדים שיש לרוב האנשים מנחשים, חשוב ביותר להקפיד לשחרר את הנחשים בטבע ולא לפגוע בהם וחלילה לא להרוג אותם!

 

הנחשים זו חיה מועילה לטבע ולבני האדם ולה מספר יתרונות:

 

1) הנחשים מתנהגים בשטחי המחיה שלהם כ"מדבירים טבעיים". המשמעות היא שהם ניזונים ממזיקים כגון: עכברי שדה אשר פוגעים בתוצרת החקלאית.

כמו כן, הנחשים ניזונים גם מחולדות אשר עלולות להעביר מחלות רבות לבני האדם.

 

2) ניתן להפיק מארס הנחשים מספר תרופות משככי כאבים.על ידי שימוש בארס נחש, הצליחו בחברת  S.I.S לסנתז ולבודד 4 מרכיבים חדשניים,

בלתי רעילים, לטיפול במחלות ויראליות מוכרות כהרפס, משככי כאבים וטיפול במחלות עור כפסוריאזיס. 

 

3) נחשים הינם חלק מהמערך האקולוגי ומהווים חלק משרשרת המזון. במידה ונפגע בנחשים למעשה נפר את האיזון הסביבתי בין טורפים לניטרפים.

 

 

 

סוג נחש 

מקום השחרור 

סוג נחש 

מקום השחרור 

סוג נחש 

מקום השחרור 

סוג נחש 

מקום השחרור 

סוג נחש 

מקום השחרור 

סוג נחש 

מקום השחרור 

bottom of page